دو سال بیشتره که با یه دعوای حسابی دور شدم ازش

هیچ شباهتی به من نداشت،هیچ نزدیک قلبمم نبود

اما یه مدت بود،جای اون آدمایی که نبودن و قرار بود پرکنه

که نکرد،که نشد!

بعد دوسال میگه اومدم بگم بیا برگرد!

تو گذشته ی من هیییچی نیست که ارزش برگشتن داشته باشه

همچنان که آیندمم دره باغ سبزی نخواهد داشت!

لبخند میزنم و از کنارش رد میشم بعنوان کسی که 

قرار نیست برای بار دوم تو کثافت شنا کنه!!

منبع اصلی مطلب : شمایل یک نیمه زن...
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : Laisse moi tranquille