از میان اینهمه تصویر و نام آشنا که هر کدام این روزها

به بهانه ای روانه ی اوین و بند و زندان شده اند،

آن پسر لاغر اندامِ حقوقی که دل نگرانی مشروطیت ترم ششم اش هم

او را به درس و مشق نمیکشاند، آن پسر بچه ی ٢٢ ساله ی شیطانی که

دنیا رو جوری برایت به سخره میگرفت که خنده را نهایتی نباشد انگار،

بدجور در جانم رعشه می انداخت!

امشب سومین شبی ست که سر در آن اتاق سرد و نمور بر زمین میگذارد،

و لابد آن مادرهمیشه نگرانش،سومین شبه بیخوابی...

این ایام مثل خودکار زوار در رفته ای مدام جوهر پس میدهد،

سیاه کرده حال و روزمان را!

منبع اصلی مطلب : شمایل یک نیمه زن...
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : زندانی بنده فلان...